Välkommen till EcoLocs kundtjänstavsnitt

Vi finns här för att ge dig det stöd du behöver för en sömlös upplevelse med våra produkter. Det här avsnittet innehåller en omfattande felsökningsguide för att åtgärda och lösa vanliga problem. Vi uppmuntrar dig att utforska guiden, som ofta ger omedelbara lösningar på problem.


Felsökning

Behöver du hjälp med din EcoLoc-produkt? Då har du har hittat rätt.
Den här guiden är utformad för att hjälpa dig att lösa eventuella svårigheter med EcoLoc-enheten och EcoLoc-locket. Om du stöter på ett problem ska du följa vår felsökningsguide nedan så kommer förhoppningsvis ditt problem att lösas.

Fel på enheten

Synliga skador

Hölje och undersida

Sprickor eller trasiga delar:
Använd inte produkten. Om du upptäckte skadan när du packade upp den ska du fylla i kontaktformuläret nedan.

Endast kosmetiska skador:
Du kan fortsätta att använda produkten som avsett. Om produkten var i detta skick när du packade upp den första gången ber vi dig dock att fylla i kontaktformuläret nedan.

Reklamationsformulär.

Glas på enheten

Sprickor eller trasigt glas:
Om glaset på enhetens undersida uppvisar synliga sprickor eller är trasigt ska du inte använda produkten. Om du upptäckte skadan när du packade upp den ska du fylla i kontaktformuläret nedan.

Repor:
Repor kanske inte är ett hinder för grundfunktionen, men de kan påverka prestandan. Om produkten hade repor när du packade upp den första gången ber vi dig dock att fylla i kontaktformuläret nedan. Annars kan du fortsätta använda produkten som avsett.

Reklamationsformulär.

Funktionsfel

Indikatorlampor

a. Röd indikatorlampa
Om den röda lampan blinkar innebär det lågt batteri eller ett systemfel. Följ felsökningsstegen nedan:

 1. Sensorfel: Enheten kanske inte är korrekt placerad på matlådan. Justera placeringen och försök utföra processen igen. Om problemet kvarstår fortsätter du till steg 2.
 2. Blockerad sensor: Sensorerna kan blockeras av ämnen som fett, smuts osv. Rengör sensorerna försiktigt med en fuktig trasa och försök igen. Om problemet kvarstår fortsätter du till steg 3.
 3. Sensorn svarar inte: Enheten verkar inte få kontakt med sensorreflektorerna på locket. Detta kan bero på att locket deformerats, möjligen på grund av exponering för hög värme. Lossa låsklaffarna för att släppa på eventuella spänningar i locket och justera sedan enhetens placering på locket. Se till att sensorerna är i inriktade mot lockets sensorreflektorer och starta cykeln igen. Kom ihåg att fästa klaffarna efter att processen är klar. Om problemet kvarstår fortsätter du till steg 4.
 4. För lite ström: Ladda enheten med den medföljande USB-C-kabeln. Enheten kan inte användas under laddning. En grön lampa signalerar när enheten är fulladdad. Om problemet kvarstår fortsätter du till steg 5.
 5. Enheten verkar råka ut för ett okänt problem. Fyll i kontaktformuläret nedan.

Reklamationsformulär.

b. Ingen indikering
Enheten verkar vara strömlös. Försök att ladda den. En röd lampa lyser med fast sken under laddningsprocessen och en grön lampa indikerar full laddning. Om det inte tänds några lampor under laddningen kan du försöka med att använda en annan USB-C-laddare och/eller kabel för att fastställa om problemet finns i laddningsutrustningen. Om problemet kvarstår kan det vara fel på strömenheten. Fyll i kontaktformuläret nedan.

Reklamationsformulär.

Rasslande ljud inuti enheten

Om du hör ett rasslande ljud kan det vara något inuti enheten som har lossnat. Försök inte öppna eller modifiera produkten. Om du upptäckte problemet omedelbart efter uppackning och du ännu inte har använt produkten, vänligen fyll i kontaktformuläret nedan.

Reklamationsformulär.

Problem med laddning

Om enheten inte laddas så som instruktionerna i bruksanvisningen anger kan du försöka använda en annan USB-C-laddare och/eller USB-C-kabel för att fastställa om det är problem med laddningskabeln. Fyll i kontaktformuläret nedan om problemet kvarstår.

Reklamationsformulär.

Fel på locket

Synliga skador

Trasigt lock

Om locket hade synliga skador när förpackningen öppnades uppstod skadorna sannolikt under transporten. Fyll i reklamationsformuläret som finns här.

Obs: Lock i plast till matlådor kan deformeras om de utsätts för höga temperaturer. Se till att du använder locken till EcoLoc så som bruksanvisningen anger. Beställ nya EcoLoc-lock här.

Skadad insats

Om insatsen verkade ha synliga skador vid uppackning skadades den troligen under transporten. Fyll i reklamationsformuläret som finns här.

Obs: Bara som en påminnelse kan lock av plast till matlådor deformeras på grund av höga temperaturer. Använd alltid locken till EcoLoc enligt bruksanvisningen. Beställ nya EcoLoc-lock här

Trasiga/repade linser

Om en eller båda linserna var trasiga eller uppvisade synliga skador vid uppackning uppstod skadorna sannolikt under transporten. Fyll i reklamationsformuläret som finns här.

Sensorreflektorer är skadade eller saknas

Om en eller båda sensorreflektorerna på locket verkar skadade eller saknas ska du fylla i reklamationsformulärethär.

Problem med passform

Locket passar inte matlådan

Om locket till EcoLoc inte passar din matlåda, se till att du använder rätt IKEA 365+ matlåda. De kompatibla matlådorna är:

 • IKEA 365+ matlåda i glas, 1,0 l (art.nr 703.591.99)
 • IKEA 365+ matlåda i glas, 1,8 l (art.nr 703.592.03)
 • IKEA 365+ matlåda i plast, 1,0 l (art.nr 403.591.48)
 • IKEA 365+ matlåda i plast, 2,0 l (art.nr 603.591.52)
 • IKEA 365+ matlåda i plast, 4,2 l (art.nr 603.930.66)
 • IKEA 365+ matlåda i rostfritt stål/plast, 1,0 l (art.nr 094.375.06)

Använd alltid locken till EcoLoc enligt bruksanvisningen. Beställ nya EcoLoc-lock här. Du kan köpa IKEA 365+ matlådor i IKEA-varuhus eller på IKEA.com

Insatsen går inte att sätta tillbaka i locket

Insatsen är anpassad för att sitta väldigt tätt ihop med EcoLoc-locket. Det kan krävas lite ansträngning att sätta tillbaka den i locket. Ta dig an detta metodiskt och med tålamod. Undvik att använda för mycket kraft så att du inte råkar orsaka skador på locket och insatsen och, viktigast av allt, för din säkerhets skull.

Linserna passar inte in i insatsen

Linserna är konstruerade för att passa exakt i insatsen. Det kan kräva lite ansträngning att sätta in dem. Ta dig an detta metodiskt och med tålamod. UNDVIK att använda våld för att inte orsaka skador på linsen, insatsen och, viktigast av allt, på dig själv.

Locket verkar skevt

Lock i plast till matlådor kan deformeras om de utsätts för höga temperaturer. Om ett lock verkar skevt och inte passar matbehållaren ordentligt är det inte lämpligt att använda det. Följ alltid instruktionerna i bruksanvisningen till EcoLoc när du använder locken. Beställ nya EcoLoc-lockhär.

Insatsen verkar skev

Insatsen är tillverkad av plast och är kan lätt slå sig om det utsätts för höga temperaturer. Om en insats verkar deformerad och inte passar in i EcoLoc-locket ska du undvika att använda den. Följ alltid instruktionerna i bruksanvisningen för EcoLoc-locken. Beställ nya EcoLoc-lockhär.

Problem med kompatibilitet mellan EcoLoc och matlåda

Använder du rätt matlåda?

Om locket till EcoLoc inte passar din matlåda, se till att du använder rätt IKEA 365+ matlåda. De kompatibla varianterna inkluderar:

 • IKEA 365+ matlåda i glas, 1,0 l (art.nr 703.591.99)
 • IKEA 365+ matlåda i glas, 1,8 l (art.nr 703.592.03)
 • IKEA 365+ matlåda i plast, 1,0 l (art.nr 403.591.48)
 • IKEA 365+ matlåda i plast, 2,0 l (art.nr 603.591.52)
 • IKEA 365+ matlåda i plast, 4,2 l (art.nr 603.930.66)
 • IKEA 365+ matlåda i rostfritt stål 1,0 l (art.nr 094.375.06)

Följ alltid instruktionerna i bruksanvisningen när du använder EcoLoc-lock. Beställ nya EcoLoc-lock här. Du kan köpa IKEA 365+ matlådor i IKEA-varuhus eller på IKEA.com.

Använda enheten

Följ instruktionerna

Använd alltid EcoLoc-enheten med PureFize-funktion enligt bruksanvisningen.

Stöter du på problem?

a. Förläng sessionen. Olika livsmedel och livsmedel av olika kvalitet kan ha utsatts för olika mycket och olika typer av kontaminering. Vissa bakterier, svampar eller sporer kan vara mer tåliga mot UV-ljus än andra. För att öka effektiviteten kan du förlänga sessionen med EcoLoc-enheten. Tryck två, tre eller till och med fyra gånger på startknappen för att förlänga sessionen. Varje tryck förlänger sessionen med 3 minuter, upp till högst 12 minuter. Om så önskas kan du starta ytterligare en 12-minuters session efter den första. UV-dosen som strålas ut på 12 minuter är dock vanligtvis tillräcklig för att utrota de flesta bakterier. Den utökade dosen är fortfarande säker för maten.

Obs: Mat som blir dålig kan bero på kontaminering men också på grund av enzymer som finns i maten. Ävenom EcoLoc är effektivt för bekämpning av kontaminering neutraliserar inte processen enzymer. Därför kan livsmedel med högre enzyminnehåll fortfarande bli dålig även efter användning av EcoLoc.

b. Undvik att fylla behållaren för mycket. EcoLoc fungerar enligt principen om siktlinjer. Om behållaren är fylld till brädden kommer inte ljuset att spridas genom hela behållaren utan kommer att koncentreras intensivt nära ljuskällorna. Detta minskar effektiviteten. Lämna alltid fritt utrymme i behållaren för att garantera optimalt resultat, så att ljuset kan belysa matens yta jämnt.

c. Hantering av locket efter start. OUndvik att ta bort locket när EcoLoc-sessionen har börjat.

Felmeddelanden och indikatorer

Blinkade rött ljus

Om den röda lampan blinkar innebär det lågt batteri eller ett systemfel. Följ felsökningsstegen nedan:

 1. Sensorfel: Enheten kanske inte är korrekt placerad på matlådan. Justera placeringen och försök utföra processen igen. Om problemet kvarstår fortsätter du till steg 2.
 2. Blockerad sensor: Sensorerna kan blockeras av ämnen som fett, smuts osv. Rengör sensorerna försiktigt med en fuktig trasa och försök igen. Om problemet kvarstår fortsätter du till steg 3.
 3. Sensorn svarar inte: Enheten verkar inte få kontakt med sensorreflektorerna på locket. Detta kan bero på att locket deformerats, möjligen på grund av exponering för hög värme. Lossa låsklaffarna för att släppa på eventuella spänningar i locket och justera sedan enhetens placering på locket. Se till att sensorerna är i inriktade mot lockets sensorreflektorer och starta cykeln igen. Kom ihåg att fästa klaffarna efter att processen är klar. Om problemet kvarstår fortsätter du till steg 4.
 4. För lite ström: Ladda enheten med den medföljande USB-C-kabeln. Enheten kan inte användas under laddning. En grön lampa signalerar när enheten är fulladdad. Om problemet kvarstår fortsätter du till steg 5.
 5. Enheten verkar råka ut för ett okänt problem. Fyll i kontaktformuläret nedan.

Reklamationsformulär.

Fast rött ljus

Enheten laddas.

Fast grönt ljus

Enheten är fulladdad.

Blå indikatorlampa

En blinkande blå lampa indikerar att arbetscykeln pågår. När du trycker på knappen aktiveras enheten i tre minuter. För varje efterföljande knapptryckning förlängs sessionen med ytterligare tre minuter. Det kan vara användbart eftersom vissa livsmedel eller livsmedelskvaliteter kan kräva längre exponering för optimal effekt. Om du till exempel trycker på knappen tre gånger i följd varar sessionen i nio minuter. Den maximala sessionstiden är 12 minuter och den uppnås alltså med fyra knapptryckningar i följd.
Alla knapptryckningar måste göras inom 6 sekunder efter den första. När cykeln väl har startat kan den inte förlängas.

Cykeln räknas som färdig när den blå lampan slutar blinka.

Underhåll och råd

Genom att ta hand om dina EcoLoc-produkter säkerställer du optimal prestanda och livslängd för dem.
I det här avsnittet hittar du instruktioner för rengöringsrutiner, rekommendationer för användning och viktiga säkerhetsåtgärder. Dessa råd har noggrant tagits fram för att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av dina EcoLoc-produkter samtidigt som säkerhet och hygien prioriteras.

Rengöringsråd

Genom korrekt underhåll säkerställs livslängd och optimala prestanda för EcoLoc-enheten, locket och insatsen. Följ dessa instruktioner för grundlig rengöring:

Rengöringsråd

1. EcoLoc-enhet:

 • Sänk inte ner enheten i vatten. Detta kan skada dess interna komponenter och riskera dess funktion.
 • Torka varsamt av utsidan av EcoLoc-enheten med en fuktig trasa. Se till att trasan är tillräckligt torr.
 • Låt enheten lufttorka efter avtorkning eller torka med en torr trasa. Se till att den är helt torr innan du använder den igen.

2. EcoLoc-lock och insats:

 • EcoLoc-locket kan diskas i maskin, men för att det ska hålla så länge som möjligt rekommenderar vi att det handdiskas.
 • Börja med att skölja locket och insats med ljummet vatten för att avlägsna stora bitar skräp eller matpartiklar.
 • Rengör locket och insatsen varsamt med en mjuk svamp. Du kan använda ett milt diskmedel för en djupare rengöring vid behov.
 • En mjuk borste vara praktisk för att nå in i hörn eller svåråtkomliga platser. Detta ser till att eventuella rester eller partiklar som fastnat i trånga skrymslen avlägsnas.
 • Skölj noggrant med rent vatten för att se till att alla rester av diskmedel tvättas bort.
 • Torka med en ren handduk eller låt dem lufttorka innan du använder eller stoppar undan dem.

Ytterligare tips:

 • Undvik att använda grova skrubbdynor eller borstar, eftersom de kan repa eller skada ytan på locket och insatsen.
 • Om du råkar ut för envisa fläckar eller rester ska du blötlägga locket och insatsen i varmt vatten med diskmedel i några minuter innan du rengör.
 • Se till att alla delar är torra innan de monteras ihop eller stoppas undan för att förhindra tillväxt av bakterier eller mögel.

Användningsråd

Enhet

 1. EcoLoc-enheten använder PureFize UV-ljus med brett intervall för att effektivt döda mikroorganismer som kan försämra matens kvalitet och göra att den blir dålig. Det UV-ljus som genereras är anpassat för matlådor. När EcoLoc-enheten används enligt anvisningarna är den helt säker.
 2. Batteriet räcker för upp till 60 minuters användning innan det behöver laddas. För att batteriet ska hålla så länge som möjligt rekommenderar vi att EcoLoc-enheten laddas minst en gång i månaden. Observera att EcoLoc AB inte kan hållas ansvarigt för försämrad batteritid till följd av batteriets åldrande eller användning eftersom batteriets livslängd beror på hur det används.
 3. Återvinning: Den här produkten uppfyller kraven på elavfall (WEEE) och får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall. Lämna produkten på avsedd återvinningscentral. Vänd dig till närmaste auktoriserade återvinningscentral för att säkerställa att batteriet och de elektriska komponenterna demonteras och återvinns på ett säkert och professionellt sätt. Följ riktlinjerna i ditt land för kassering av elektriska produkter och laddningsbara batterier.
 4. Undvik att fylla matlådan helt. Lämna alltid utrymme högst upp. Om matlådan är helt full ger behandlingen sämre resultat.
 5. Dra ur laddningskabeln från enheten före användning eller rengöring. Se till att EcoLoc-enheten är ren och torr vid användning för bästa resultat. Rengör EcoLoc-enheten med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Produkten fungerar endast i torra omgivningsförhållanden och är inte vattentät. Utsätt inte EcoLoc-enheten för vatten.
 6. Undvik vassa föremål som kan orsaka sprickor och/eller repor på glasdelarna. Kontrollera att glasytan är ren före användning.
 7. Förvara produkten torrt och i rumstemperatur. Förvara inte EcoLoc-enheten i kylskåpet. Den kalla temperaturen kan påverka enhetens elektriska komponenter eller batteriets livslängd. Förvara aldrig EcoLoc-enheten i frysen.

Lock

Använd endast EcoLoc-locket med de matlådor som finns i startpaketet eller de angivna matlådorna från serien IKEA 365+.

Matlådor med lock kan förvaras i kylskåp, frys och rumstemperatur.

Ta av locket eller låt det vara lite öppet så att ånga kan komma ut innan du värmer maten i mikrovågsugn.

Se till att linserna inte kommer i kontakt med vassa föremål.

Säkerhetsföreskrifter

Enhet

 1. EcoLoc-enheten och locket med PureFize-funktion är avsedda att användas tillsammans för att förlänga livsmedels hållbarhet. De ska enbart användas tillsammans med de medföljande tillbehören eller andra produkter med den officiella märkningen ”PureFize®-kompatibel”. All annan användning anses olämplig och kan leda till person- eller egendomsskador. Produkten är endast avsedd för hushållsbruk. EcoLocs produkter får inte användas på människor eller djur.
 2. Produkten är avsedd att användas av vuxna och barn som har fyllt 12 år. Personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller kognitiv förmåga eller personer som behöver mer kunskap och erfarenhet får endast använda produkten under överinseende eller med korrekt vägledning som säkerställer att produkten används på ett säkert sätt och att användaren förstår dess funktion och riskerna med felaktig hantering.
 3. EcoLoc-enheten levereras med en USB-C-laddningskabel som kan användas tillsammans med alla USB-C-adaptrar. Se till att laddningskabeln inte böjs eller kläms och att den inte kommer i närheten av värmekällor som spisplattor eller gaslågor.
 4. Dra ut laddningskabeln från enheten när laddningen har avslutats eller om det finns skador eller uppstår en risk.
 5. Kontrollera att produkten inte har tecken på skador före varje användningstillfälle. Använd inte produkten om den är skadad.
 6. Produkten drivs med el vilket innebär att det finns risk för elektriska stötar. Felaktig hantering kan leda till brandrisk. Försök inte öppna eller modifiera produkten.
 7. Produkten innehåller icke utbytbara batterier. Försök inte ta isär produkten.
 8. EcoLoc-enheten har inbyggda sensorer som känner av om den sitter korrekt på locket. Om den inte gör det kan enheten inte startas. Denna extra säkerhetsfunktion förhindrar att användaren sätter på enheten när den inte är ansluten till locket. Placera aldrig enheten på locket och starta sessionen utan att först sätta fast locket ordentligt på matlådan.

Lock

EcoLoc-locket ska alltid placeras på matlådan innan du använder enheten.

Även om EcoLoc-locket kan användas i mikrovågsugn är detta inte rekommenderat. Om det används i mikrovågsugn kan det minska dess livslängd.

EcoLoc-locket ska aldrig placeras i en ugn. Exponering för höga temperaturer i en ugn kan orsaka att locket slår sig, smälter eller släpper ut skadliga kemikalier.


Reklamationer och returer

Välkommen till vår sektion för reklamationer och returer. Här strävar vi efter att göra processen så smidig och enkel som möjligt för dig. Om du upplever några problem med din EcoLoc-produkt eller önskar returnera den, är detta platsen att börja.

Returer

Om du är en konsument inom Europeiska unionen har du rätten att dra dig tillbaka från köpeavtalet inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Återkallandeperioden kommer att upphöra 14 dagar efter den dag då du tar fysisk besittning av varorna. För att påbörja en retur, klicka på knappen ’Begär Retur’ nedan.

Så här skickar du in en begäran om retur:

Klicka på profilikonen i butikens navigering, eller gå till återbetalningspolicysidan eller retursidan, och begär sedan en retur.

 1. Logga in på ditt konto:• I fältet Email, ange din e-postadress och klicka sedan på Fortsätt.
 2. Klicka på den order du vill returnera.
 3. Om din order har mer än en artikel, välj de artiklar du vill returnera.
 4. Välj en anledning till retur och lägg till en anteckning för butiken.
 5. Klicka på Begär retur.

Besök Europeiska kommissionens webbplats om konsumenträttigheter och tvistlösning.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/