EcoLoc™ och en hållbar framtid

På EcoLoc drivs vi av en djupgående vision: att bekämpa globalt matsvinn och förbättra livsmedelssäkerheten, vilket bidrar till en mer hållbar och hälsosam planet. Våra innovativa produkter förlänger inte bara hållbarheten på maten utan ser också till att den förblir säker att konsumera, minskar matsvinnet och minskar livsmedelsburna sjukdomar.

Bekämpa matsvinn

Globalt blir ungefär 1,3 miljarder ton mat till svinn varje år, enligt uppgifter från FN. Detta matsvinn representerar inte bara en ekonomisk förlust utan även en betydande förbrukning av resurser som vatten, mark och energi som används i livsmedelsproduktionen. EcoLoc vill lösa problemet genom att hålla maten fräsch längre, vilket avsevärt minskar matsvinnet. Detta är ett viktigt steg mot att uppnå FN:s hållbara utvecklingsmål som syftar till att halvera det globala matsvinnet till 2030.

Förbättra livsmedelssäkerheten

Livsmedelsburna sjukdomar drabbar runt 600 miljoner människor globalt varje år, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). EcoLoc reducerar effektivt mikroorganismer, inklusive patogener som orsakar dessa sjukdomar, vilket gör maten inte bara mer hållbar utan också säkrare att äta. Genom att minska förekomsten av dessa patogener hjälper EcoLoc till att minska hälsoriskerna associerade med kontaminerad mat.

PureFize Technologies: En hälsosammare planet för hälsosammare människor.


PureFize Technologies, ett vetenskapsbaserat svenskt företag, står bakom PureFize®-funktionaliteten, som finns i EcoLoc. Sedan starten har företaget drivits av en tydlig vision: att utveckla hållbara lösningar som främjar en hälsosammare planet och hälsosammare människor.

Med 150 patent riktar företaget sina insatser mot att utveckla smarta UV-lösningar som förbättrar hygienen, möjliggör hög nivå av desinfektion och därigenom förbättrar det dagliga livet genom att integrera PureFize-funktionalitet i ett brett spektrum av produkter.

Med huvudkontor i Uppsala, Sverige, står PureFize Technologies i framkanten av utvecklingen inom dessa områden. För att lära dig mer om företaget, besök deras webbplats på www.purefize.com.